سه‌شنبه, 29 خرداد 1397

فهرست


ساعت

سه‌شنبه, 29 خرداد 1397


زراعت


..

ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بسمه تعالی

 

طرح کشاورزی حفاظتی شهرستان صحنه

در سال جاری براساس سهمیه ابلاغی از مدیریت محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان پروژه حفاظتی با اهداف ،

 1 – مدیریت حفظ بقایای گیاهی که در واقع ممانعت از جار سوزی ونگهداری حداقل  35 درصد از بقایای کشت قبل در زمین می باشد وهدف این پروژه اصلاح واحیای بافت و ساختمان خاک می باشد .

2 – مدیریت حاصلخیزی خاک : در این آیتم تاکید برعدم کشت جاربه جار و رعایت تناوب در اراضی زراعی اعم از مزارع آبی ودیم می باشد . در این زمینه کارشناسان فنی مدیریت جهاد کشاورزی ، مراکز خدمات و شرکتهای فنی و مشاوره ای پس از اطلاع رسانی و آگاه نمودن کشاورزان در راستای کشاورزی حفاظتی مزارعی که هم اکنون  30 درصد بقایای آنها حفظ گردیده و مقررات در بهار به کشت نخود یا عدس اختصاص داده شوند و یا در برنامه آیش می باشند را شناسایی نموده اند و کشاورزان را علاوه بر رعایت این آیتم به اجرای سایر موارد فنی طرح حفاظتی ترغیب نموده اند ودر این زمینه با همکاری شرکتهای فنی و مشاوره ای کارگاه  های آموزشی در سطح روستا ها جهت کشاورزان طرف قرارداد برگزار شده است .

3 – مدیریت خاک ورزی حفاظتی ، هدف از اجرای این طرح ممانعت از بکارگیری گاوآهن برگردان دار در اراضی زراعی خصوصاً اراضی دیم با هدف حفظ رطوبت خاک می باشد که دراین زمینه نیز کشاورزان طرف قرارداد نسبت به جایگزینی سایر ادوات از جمله پنجه غازی ( کوالتیواتر ) با گاو آهن شش خیش اقدام وزمین خود را با وسایل ذکر شده خاک ورزی وبستر سازی نموده اند .

 


جستجو

نام واحد
نام فيلد
عبارت جستجو
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0