چهارشنبه, 9 فروردين 1396

فهرست


هواشناسی


پروژه های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی

توصیه های کشاورزی بر اساس پیش بینی هواشناسیتوصیه های هواشناسی کشاورزی استان کرمانشاه

ازتاريخ95/12/22/ لغايت 95/12/26

قابل  توجه  زراعین ، باغداران و دیگر تولید کنندگان بخش کشاورزی ونیزکارشناسان شاغل در محل ، لازم است پس از عبورو اتمام فعالیت سامانه بارش زای پیش رو نسبت به اجرای توصیه ها و پیشنهادات زیر مبادرت ورزند  

1-توصیه میشودهرس درختان میوه در فرصت کم باقیمانده صورت گیرد و همچنین سربرداری پایه های آماده پیوند در باغات پسته اجرا شود.

2-  مدیریت بقایای گیاهی در اراضی دیم با استفاده از خاک ورزی های حفاظتی  و اجرای عملیات خاک ورزی متداول در اراضی آیش آبی پیشنهاد می گردد.

3 - تهویه مناسب داخل سالن های تولید قارچ وگلخانه های تولید گل ومیوه های خارج از فصل ونیز متعادل نمودن دمای سالن ها با لحاظ نمودن اختلاف 8 درجه بین شب وروز پیشنهاد می گردد ،همچنین با توجه به احتمال بارش باران درروزهای  پیش رو بازنگری وترمیم پوشش های این واحد ها  توصیه می شود.

4- انجام عملیات مبارزه با جوندگان توسط طعمه مسموم در کلیه مزارع اعم از دیم وآبی و نیز باغات پس از اتمام فعالیت سامانه بارش زای پیش رو ومساعد شدن شرائط مزرعه  توصیه می گردد. هم چنین ضروری است در  مزارع یونجه  وکلزامبارزه قاطع با استفاده از طعمه مسموم علیه آفت ذکر شده صورت پذیرد.اضافه می گردد عملیات آبیاری به شکل غرقابی در کنترل آفت موثر و برای محیط زیست صرف نظر از استفاده از آب کشاورزی کم خطر تر می باشد.

5-  به منظور افزایش کارآیی برنامه تغذیه گیاهی انجام آزمایش خاک توصیه می گردد. لازم است در ارتباط با چگونگی تهیه نمونه از دستورالعمل های موجود در مراکز جهاد کشاورزی بهره گرفته شود.پیشنهاد می گردد پای درختان میوه  شخم شده وکاربرد کود های آلی و شیمیایی براساس نتیجه آزمون خاک صورت گیرد.

6 - ایجاد نوار های کنتور یا بانکت در اراضی شیب داربا هدف جلوگیری از جاری شدن روانآب ، خاک شویی و فرسایش خاک و نیزبهره گیری از حداقل بارش های نازل شده ورطوبت  ناشی از آن توصیه می گردد.این نوارها می بایست عمود بر جهت شیب باشند.


7 - اجرای تناوب زراعی به منظور حفظ و نگهداری محتویات آلی خاک ، کنترل نسبی آفات ، بیماریها و نیز علف های هرز همچنین  بهره مندی از عایدات بهتر در مزارع گندم وجو با وارد نمودن گیاهانی نظیر نخود ، عدس , ماش واجرای آیش توصیه می گردد.

8- راه اندازی تجهیزات آبیاری تحت فشار ، مرمت و بازبینی استخرهای ذخیره آب و لوله های انتقال آن، سرویس وکنترل پمپ ها و پکیج ها با هدف امادگی برای اجرای عملیات آبیاری  طی روزهای آتی پیشنهاد میشود.

9 -  توصیه می گردد تمهیدات و سرویس های لازم روی ماشین آلات و دنباله بندهای آن نظیر سم پاش ها  اعمال گردد و در نهایت بهتر است عملیات کالیبره کردن سم پاش ها زیر نظر کارشناسان محل صورت گیرد.

10 - در صورت گاورو شدن خاک بعد از بارندگی های آتی استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاسیم و نیز کود های آلی در باغات به شکل چالکود پیشنهاد می گردد.

11- تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به تغییرات ناگهانی شرائط اقلیمی توصیه اکید می شود.

12 -از  آنجا که مزارع دیم  سبز شده ومتعاقب آن در حال رشد وتوسعه  پنجه هستند ،  جوندگان کشاورزی که تا کنون در مزارع آبی ، باغات و در حاشیه منابع آب ( چاه ها ، قنوات  ، چشمه ها ورودخانه ها ) تجمع داشتند در مزارع دیم نیز گسترش یافته اند ، لذا به منظور ممانعت از صدمات آفت یاد شده ، مبارزه از طریق طعمه گذاری در کلونی های فعال آن توصیه اکید می گردد.فرصت برای این عملیات محدود و روبه اتمام است ، لذا توجه زمان کم باقیمانده ضروری است.

13 - لازم است کارشناسان مستقر در مناطق به اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم مراجعه و با در نظر گرفتن فاکتور هایی نظیر ارتفاع از سطح دریا ، پوشش گیاهی ، سمت وجهات اربعه محل ، مطابق دستور العمل مبادرت به شمارش وجمع آوری آفت مذبوردر نقاط تجمع آن نموده وبا تعیین نسبت جنسی آفت و توزین آن، مراتب را به منظور اتخاذ تصمیات بعدی به مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان خود گزارش نمایند.

14 - در خصوص شیلات توصیه میگردد:  از نمک به منظور بالا بردن مقاومت ماهی ها در مقابل برودت های ناگهانی  ونیز ضد عفونی استخرهای پرورش بهره گرفته شود. تجهیزات (موتور پمپ ها و هواده و..) مربوط به  مزارع تکثیر و پرورش ماهی جهت بهره برداری در آینده نزدیک بازبینی شوند.

15 - مبارزه با علف های هرز در نقاط گرم استان پس از مهیا شدن شرائط مزرعه از نقطه نظر اجرای عملیات ماشینی تداوم یابد. همچنین لازم است پس از اطمینان از صحت کار کرد سم پاش ها نسبت به تنظیمات مربوطه ( کالیبره کردن)این دنباله بند ها  مبادرت شود . پیشنهاد می گردد که در خصوص انتخاب علف کش مناسب و بهترین زمان استفاده از آن با کارشناسان محل مذاکره گردد.

16 - آماده سازی های نهایی زمین و سرویس وبازنگری اداوات کشت چغندر قند وسایر زراعت های بهاره همچنین فراهم نمودن ملزومات زراعت های مورد نظرپس از مهیا شدن شرائط مزرعه در خلال روزهای آتی توصیه اکید می گردد.در صورت امکان کار ماشین آلات کشت چغندر قند ونیز نخود دیم بهاره بهتر است نسبت به اجرای عملیات کشت مبادرت شود.


تهیه و تنظیم : مهندس خسرو زره گر

 

 


اطلاعات تماس

پست الکترونيک سازمان : jkker@kermanshah.maj.ir
 
نشانی : كرمانشاه ميدان سپاه بلواركشاورز سازمان جهاد كشاورزی - كد پستي 48331-67158

تلفن : 38358340- 38358370- 38358380 - 083

فاكس : 38375938 - 38370268 - 083

دريافت پيامك اداره روابط عمومي : 09356298589پیوندها

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

سامانه سامد

 وزارت جهاد کشاورزی

درگاه ملی خدمات الکترونیکی ایران

نظرسنجي


كيفيت پورتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟كيفيت اطلاع رساني در بخشهاي مختلف پورتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ارسال راي 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0